dr Wojciech Szwarczyk

Wojciech Szwarczyk

Specjalista z zakresu  chirurgii urazowej i ortopedii oraz  z zakresu  rehabilitacji medycznej. Posiada stopień doktora nauk medycznych nadanego w Collegium Medium UJ w Krakowie był wieloletnim ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.
Pełni funkcję  wojewódzkiego konsultanta ds. Rehabilitacji medycznej województwa małopolskiego, jest orzecznikiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, biegłym Sądu Okręgowego w Krakowie ds. ortopedii i traumatologii. W swojej pracy zawodowej zajmuje się jednocześnie działalnością leczniczą jak również pracą naukowo – dydaktyczną prowadząc wykłady, seminaria i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ na kierunku Fizjoterapia. Był kierownikiem specjalizacji sześciu lekarzy.
Pisze prace naukowe i ogłasza je w krajowych wydawnictwach fachowych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się wszystkimi problemami z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej oraz rehabilitacją osób chorych na schorzenia neurologiczne, ortopedyczne, reumatologiczne, onkologiczne, chorych na hemofilię.