dr hab. n. med. Tomasz Rakowski, prof. UJ

dr hab. n. med. Tomasz Rakowski, prof. UJ

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Od początku drogi zawodowej związany z Oddziałem Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej wydany przez
Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Wykładowca i ekspert podczas licznych konferencji międzynarodowych, szkoleń i kursów. Autor wielu publikacji naukowych i rozdziałów w książkach. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.