dr n. med. Wojciech Szwarczyk

dr n. med. Wojciech Szwarczyk

specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zawodowo związany z Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii gdzie przez wiele lat pełnił funkcję ordynatora Oddziału Rehabilitacji. Naukowo związany z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełnił funkcję Wojewódzkiego konsultanta ds. Rehabilitacji medycznej województwa małopolskiego, jest orzecznikiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz biegłym Sądu Okręgowego w Krakowie ds. ortopedii i traumatologii. Zainteresowany wszystkimi problemami z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej oraz rehabilitacją osób chorych na schorzenia neurologiczne, ortopedyczne, reumatologiczne, onkologiczne, chorych na hemofilię.
Autor wielu prac naukowych. Wykładowca i ekspert podczas krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i szkoleń. Członek krajowych zespołów badawczych.