dr n. o zdr. Rafał Trąbka

Rafał Trąbka

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, kierunek Fizjoterapia.

 

W 2007 r. po ukończeniu specjalizacji pod kierunkiem dr Teresy Pop w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2017 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wczesnych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą jedno i dwupęczkową, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu.
Ukończył także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i psychologii w Politechnice Krakowskiej (2007), z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2012) oraz studia podyplomowe z terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015).
Naukowo, związany od 2000 r. z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest asystentem Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii.
Jako fizjoterapeuta, w latach 1999-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, gdzie od 2007 r. pełnił funkcję kierownika Działu Fizjoterapii, zatrudniającego około pięćdziesięciu fizjoterapeutów i zabezpieczającego pracę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, oddziału dziennej rehabilitacji, oddziału ortopedii, oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Od 2007 r. jest opiekunem fizjoterapeutów z całej Polski specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapia.
Od kilkunastu lat czynnie uczestniczący w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii. Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą z zakresu fizjoterapii dotyczące metod
i technik specjalnych. Kilka razy nagradzany za wystąpienia podczas konferencji w kraju i zagranicą.
Zaangażowany w pracę społeczną oraz działania związane z rozwojem fizjoterapii. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz jego wiceprezesem. Współorganizował pierwsze wybory delegatów do Krajowej Izby Fizjoterapeutów na terenie Małopolski. Od 2016 r. jest członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.