MEDYCYNA SPORTOWA

interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.

Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

 

Aktywność fizyczna, amatorskie uprawianie sportu, jak i zajmowanie się tym zawodowo i wyczynowo, zarówno przez dzieci jak i dorosłych staje się coraz bardziej popularne.

Do zadań medycyny sportowej zaliczamy:

 • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;
 • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;
 • optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;
 • kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
 • walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;
 • zapobieganie kontuzjom i urazom;
 • leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;
 • rehabilitację i odnowę biologiczną.

Zakres konsultacji u specjalisty medycyny sportowej:

 • ocena układu ruchu, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego,
 • wykluczenie przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny, poprzez zlecenie odpowiednich badań diagnostycznych,
 • kwalifikacja do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych.

Kiedy warto umówić dziecko na konsultację?

 • dziecko aktywnie uczęszcza na zajęcia sportowe w szkole lub klubie sportowym,
 • dziecko rozpoczyna zajęcia sportowe,
 • dziecko bierze aktywny udział w zawodach sportowych,
 • jeśli nie masz pewności czy wybrana dyscyplina, rodzaj wykonywanych ćwiczeń czy ustalona częstotliwość treningów są właściwe dla możliwości organizmu dziecka