FIZJOTERAPIA

Jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Zajmuje się metodami leczenia opartymi na ruchu, bodźcach termicznych, kinetyczny, mechaniczny, elektrycznych, świetlnych oraz chemicznych. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) „Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. WCPT określa, że fizjoterapeuta w ramach prowadzonej terapii posiada kompetencje do badania, oceniania potrzeb, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, planowania procesu terapeutycznego, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu.

W naszym Centrum tworzymy zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy kompleksowo rozplanują proces terapeutyczny w oparciu o szczegółowy wywiad, potrzeby pacjenta i ewentualne wskazania medyczne.

W ramach naszych działań:

FIZJOTERAPIA DOMOWA

Nasze Centrum prowadzi fizjoterapię z dojazdem do pacjenta tzw. FIJOTERAPIA DOMOWA. Rejestracja odbywa się przez kontakt z recepcją na ul. Winnickiej oraz w Białym Kościele.
Przede wszystkim dla kogo jest fizjoterapia domowa?