Lek. Stanisław Szymanik

Lek. Stanisław Szymanik

Specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Kierownik Oddziału Ortopedii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie. Specjalizuje się w artroskopowych zabiegach operacyjnych kończyny górnej (bark, łokieć) oraz kończyny dolnej (biodro, kolano, staw skokowy). W 2023 roku ukończył specjalizację z medycyny sportowej.
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego ds. narciarstwa biegowego i spraw medycznych na lata 2022-2026. Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Komisji Medycznej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.
Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie technik operacyjnych. Prowadzi szkolenia w zakresie rehabilitacji dedykowane dla fizjoterapeutów (szczególnie w sporcie) realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii oraz Ministerstwem Zdrowia. W obszarze medycyny sportowej aktywność zawodową prowadzi w Polskim Związku Narciarskim, Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Współrealizuje cykliczne szkolenia dla trenerów narciarstwa w ramach corocznej Konferencji Uczniowskich Klubów Sportowych, organizowanej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Narciarskim. Członek krajowych zespołów badawczych.