mgr Małgorzata Szarota

mgr Małgorzata Szarota

Fizjoterapeutka

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, kierunek Fizjoterapia.

Kursy, Szkolenia:

 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath
 • Kurs NAP – moduł I i II
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa McKenzie – część A i B
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich:
  • techniki energizacji mięśni;
  • mięśniowo- powięziowe rozluźnianie;
  • techniki aktywnego rozluźniania;
  • dysbalans mięśniowy – analiza funkcjonalna pacjenta;
  • terapia punktów spustowych
 • Fascial Manipulation® wg Stecco