mgr Piotr Rutkowski

mgr Piotr Rutkowski

Specjalista fizjoterapeuta

Absolwent Kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą z zakresu fizjoterapii dotyczące metod i technik specjalnych dzięki czemu posiada kwalifikacje w zakresie następujących technik rehabilitacji:
PNF Podstawowy, PNF Rozwijający – tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF, PNF Rozwijający 3B, Terapia Manualna szkoła Niemiecka – Moduły I, II, III, IV i V, NAP – Neuromuscular (Arthro) skelettal Plasticity, McKenzie - moduły ABCD, Marp Fizykoterapia, Kinesiology Taping.
Zaangażowany w pracę społeczną oraz działania związane z rozwojem fizjoterapii w Małopolsce.