Otyłość

 • Otyłość jest chorobą przewlekłą, bez tendencji do samoistnego ustępowania, ze skłonnością do nawrotów i potencjalnie prowadząca do rozwoju ponad 200 powikłań.1

Rozpoznanie1

W celu rozpoznania otyłości oblicza się wskaźnik masy ciała (BMI)1 

BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)²

Dodatkowe parametry służące do rozpoznania:

  • otyłość brzuszna mierzona obwodem w tali: ≥80 cm u kobiet oraz ≥94 cm u mężczyzn
  • dystrybucja tkanki tłuszczowej w ustroju mierzona wskaźnikiem talia–biodra (WHR = obwód talii w cm / obwód bioder w cm): >0,85 u kobiet oraz >0,9 u mężczyzn


Epidemiologia2

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego:

 • co drugi dorosły w Polsce (powyżej 15+) ma kilka kilogramów za dużo
 • trzech na pięciu Polaków ma nadwagę
 • jeden na czterech Polaków jest otyły
 • w 2025 roku otyłych będzie już 26% kobiet i 30% mężczyzn

WHO podaje, że problem otyłości i nadwagi dotyczy:

 • 10% dzieci i młodzieży na świecie

Z danych NFZ dotyczących Polski wynika, że:

 • nadmiar zbędnych kilogramów ma 31% chłopców i 20% dziewczynek
 • z otyłością zmaga się już 13% chłopców i 5% dziewczynek
 1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

 2. www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/otylosc-choroba-wagi-ciezkiej