Team Group: Biały Kościół

Zespół centrum rehabilitacji RST Biały Kościół

Małgorzata Szarota

mgr Małgorzata Szarota

Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, kierunek Fizjoterapia. Kursy, Szkolenia: Kurs podstawowy koncepcji PNF Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath Kurs NAP – moduł I i II Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa McKenzie – część A i B Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich: techniki energizacji mięśni; mięśniowo- powięziowe rozluźnianie; techniki aktywnego rozluźniania; dysbalans mięśniowy – analiza funkcjonalna pacjenta; terapia punktów spustowych Fascial Manipulation® wg Stecco

Rafał Trąbka

dr n. o zdr. Rafał Trąbka

Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, kierunek Fizjoterapia.   W 2007 r. po ukończeniu specjalizacji pod kierunkiem dr Teresy Pop w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2017 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wczesnych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą jedno i dwupęczkową, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i psychologii w Politechnice Krakowskiej (2007), z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2012) oraz studia podyplomowe z terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015). Naukowo, związany od 2000 r. z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest asystentem Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii. Jako fizjoterapeuta, w latach 1999-2018 …

dr n. o zdr. Rafał Trąbka Read More »

Piotr Rutkowski

mgr Piotr Rutkowski

Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, kierunek Fizjoterapia. W swojej pracy posługuję się metodami powszechnie stosowanymi w Europie i na świecie, tj. terapią manualną, nowoczesnymi metodami diagnozy i terapii tkanek miękkich, medycznym treningiem funkcjonalnym, metodami reedukacji nerwowo mięśniowej (PNF), McKenzie, Kinesiotapingiem. Ponadto wykonuję kompleksowe usługi z zakresu fizykoterapii w wielu schorzeniach narządu ruchu.   Posiada kwalifikacje z zakresu następujących technik rehabilitacji: PNF Podstawowy PNF Rozwijający – tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF PNF Rozwijający 3B Terapia Manualna szkoła Niemiecka – Moduły I, II, III, IV i V NAP – Neuromuscular (Arthro)skelettal Plasticity McKenzie – moduły ABCD Marp Fizykoterapia Kinesiology Taping

Wojciech Szwarczyk

dr Wojciech Szwarczyk

Specjalista z zakresu  chirurgii urazowej i ortopedii oraz  z zakresu  rehabilitacji medycznej. Posiada stopień doktora nauk medycznych nadanego w Collegium Medium UJ w Krakowie był wieloletnim ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. Pełni funkcję  wojewódzkiego konsultanta ds. Rehabilitacji medycznej województwa małopolskiego, jest orzecznikiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, biegłym Sądu Okręgowego w Krakowie ds. ortopedii i traumatologii. W swojej pracy zawodowej zajmuje się jednocześnie działalnością leczniczą jak również pracą naukowo – dydaktyczną prowadząc wykłady, seminaria i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ na kierunku Fizjoterapia. Był kierownikiem specjalizacji sześciu lekarzy. Pisze prace naukowe i ogłasza je w krajowych wydawnictwach fachowych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się wszystkimi problemami z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej oraz rehabilitacją osób chorych na schorzenia neurologiczne, ortopedyczne, reumatologiczne, onkologiczne, chorych na hemofilię.

Stanisław Szymanik

dr Stanisław Szymanik

Lekarz chirurg ortopeda specjalizujący się w artroskopowych zabiegach operacyjnych kończyny górnej (bark, łokieć) oraz kończyny dolnej (biodro, kolano, staw skokowy). W ostatnich 15-tu latach wykonał ponad 5 tysięcy takich zabiegów. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie w/w technik operacyjnych. Ważnym aspektem działalności zawodowej i operacyjnej jest kompleksowa chirurgia stawu barkowego – od operacyjnego leczenie złamań i ostrych urazów w obrębie tego stawu, poprzez artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne, do endoprotezoplastyki (urazowej, anatomicznej oraz odwróconej). Od 2016 roku prowadzi szkoleniowe projekty w zakresie rehabilitacji dedykowane dla fizjoterapeutów (szczególnie w sporcie) realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii oraz Ministerstwem Zdrowia. W zakresie medycyny sportowej współrealizuje cykliczne szkolenia dla trenerów narciarstwa w ramach corocznej Konferencji Uczniowskich Klubów Sportowych, organizowanej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Narciarskim. Ściśle współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim jako członek Komisji Medycznej PKOL w zakresie przygotowań Misji Medycznej do Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Aktywność zawodową w zakresie medycyny sportowej prowadzi w …

dr Stanisław Szymanik Read More »